| Contactar |

IMPORTANT: MESURES COVID-19

Primer pla dels dispositius electrònics ubicats a la recepció de l'Hospital

Normativa de visites per a pacients sense COVID

Normativa de visitas para pacientes sin COVID 

Es permet un sol acompanyant per pacient.

Se permite un solo acompañante por paciente.

Es permet l’entrada de menors dedat només per a casos de necessitat: visita sanitària o visita a un familiar. En aquest cas, hauria de ser de curta durada i els menors d’edat haurien destar acompanyats i supervisats per un adult.

Se permite la entrada de menores de edad sólo para casos de necesidad: visita sanitaria o visita a un familiar. En este caso, debería ser de corta duración y los menores de edad deberían estar  acompañados y supervisados por un adulto.

HORARI / HORARIO

Plantes d’hospitalització sense restricció horària.

Plantas de hospitalización sin restricción horaria.

ENTRADA HOSPITAL

La persona caldrà acreditar-se al professional de l’entrada.

La persona deberá acreditarse al profesional de la entrada.

És obligatori portar mascareta  i fer higiene de mans.

Es obligatorio llevar mascarilla y realizar higiene de manos.

DURANT LA VISITA / DURANTE LA VISITA

Esperi a l’habitació o sala d’espera si ve a consultes / Permanezca en la habitación o sala de espera si viene a consultas.

Eviti estar als passadissos / Evite estar en los pasillos

No es tregui la mascareta / No se retire la mascarilla

Mantingui distància de seguretat / Mantenga distancia de seguridad

NO PASSI / NO PASE

Si té símptome d’encostipat o ha estat en contacte amb una persona amb COVID els últims 4 dies.

Si tiene síntomas de resfriado o ha estado en contacto con una persona con COVID los últimos 4 días.

 

Instruccions per a les visites ambulatòries durant la COVID-19

Sigueu puntuals

Eviteu arribar massa d’hora a la visita per no coincidir amb altres pacients, no es permetrà l’accés fins a 5 minuts abans de l’hora programada. D’aquesta manera ens ajudeu a no alterar l’organització de les visites.

Poseu-vos la mascareta quirúrgica

Cal que porteu la mascareta quirúrgica ja que el seu ús és obligatori per entrar a l’hospital i durant la visita.

Renteu-vos les mans a l’entrada del centre hospitalari

Us demanem que us renteu les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar al centre, just abans de començar la visita. No es poden portar guants posats.

Mantingueu la distància de seguretat

No oblideu mantenir sempre la distància de seguretat d’1,5 a 2 metres entre cada persona.

Eviteu venir acompanyats si no és estrictament necessari

(persones dependents o amb alguna diversitat funcional).

Si necessiteu un justificant de la visita per qüestions laborals

Aviseu al taulell d’informació després de la visita i us el gestionarem.