Normativa visites

Primer pla dels dispositius electrònics ubicats a la recepció de l'Hospital

Normativa de visites per a pacients

Normativa de visitas para pacientes 

Es permet un sol acompanyant per pacient.

Se permite un solo acompañante por paciente.

Els  menors dedat  han d’anar acompanyats per un adult.

Los menores de edad deben ir  acompañados por un adulto.

HORARI / HORARIO

Plantes d’hospitalització sense restricció horària.

Plantas de hospitalización sin restricción horaria.

ENTRADA HOSPITAL

La persona caldrà acreditar-se al professional de l’entrada.

La persona deberá acreditarse al profesional de la entrada.

Es recomana fer higiene de mans.

Se recomienda realizar higiene de manos.

DURANT LA VISITA / DURANTE LA VISITA

Esperi a l’habitació o sala d’espera si ve a consultes / Permanezca en la habitación o sala de espera si viene a consultas.

Eviti estar als passadissos / Evite estar en los pasillos

NO PASSI / NO PASE

Si té símptome d’encostipat o ha estat en contacte amb una persona amb COVID els últims 4 dies.

Si tiene síntomas de resfriado o ha estado en contacto con una persona con COVID los últimos 4 días.

 

Normativa per a les visites ambulatòries

Sigueu puntuals

Eviteu arribar massa d’hora a la visita per no coincidir amb altres pacients, no es permetrà l’accés fins a 5 minuts abans de l’hora programada. D’aquesta manera ens ajudeu a no alterar l’organització de les visites.

Renteu-vos les mans a l’entrada del centre hospitalari

Us recomanem que us renteu les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar al centre.

Sols un acompanyant

Si necessiteu un justificant de la visita per qüestions laborals

Aviseu al taulell d’informació després de la visita i us el gestionarem.