Cartera de serveis

Professional de la FHSJDM realitzant una prova a un usuari

Cartera de serveis

Àrea ambulatòria

Especialitats mèdiques

 • Al·lergologia
 • Cardiologia
 • Dermatologia
 • Digestologia
 • Endocrinologia
 • Hematologia clínica
 • Malalties infeccioses/VIH/TBC
 • Medicina interna
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Oncologia mèdica
 • Pneumologia
 • Reumatologia

Ginecologia i Obstetrícia

 • Diagnòstic prenatal
 • Ginecologia
 • Obstetrícia
 • Patologia de la mama
 • Perinatologia
 

Especialitats quirúrgiques

 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Cirurgia pediàtrica
 • Cirurgia vascular
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Urologia

Anestesiologia

 • Preoperatori

Pediatria i especialitats

 • Cardiologia
 • Digestologia
 • Endocrinologia
 • Neonatologia
 • Pediatria general
 • Perinatologia
 • Pneumologia

Urgències

 • SEM
 • Urgències mèdiques
 • Urgències obstètriques
 • Urgències pediàtriques
 • Urgències quirúrgiques
 • Urgències traumatològiques

Hospitalització d'aguts

 • Cirurgia general i especialitats quirúrgiques
 • Cirurgia ortopèdica i traumatològica
 • Medicina interna i especialitats mèdiques
 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Oncologia Adults
 • Pediatria
 • UFISS de cures pal·liatives
 • UFISS Mixte (geriatria/cures pal·liatives)

Alternatives a l'hospitalització

 • Unitat de cirurgia sense ingrés
 • Hospital de dia mèdic
 • Hospital de dia oncohematològic
 • Cirurgia menor ambulatòria
 • Unitat de diagnòstic ràpid
 • Hospitalització domiciliària

Gabinets d'exploració

 • Digestologia
 • Cardiologia
 • Cirurgia vascular
 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Neurologia - EMG
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Pneumologia
 • Reumatologia

Serveis centrals

 • Anatomia patològica: Autòpsies, biòpsies, biòpsies intraoperatòries, citologies, gangli sentinella, immunohistoquímica
 • Anestiesiologia i reanimació
 • Diagnòstic per la imatge
 • Dipòsit de sang
 • Farmàcia
 • Laboratori clínic
 • Treball social
 • Admissions i Atenció a la ciutadania

Programes especials

 • Programa de cribatge del càncer de mama
 • Programa de donació de càncer de colon
 • Programa de donació de llet materna
 • Programa Centre de naixements