Drets i Deures

Edifici de l'Hospital de Martorell, vist des del darrere

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya són assegurats del CatSalut i són titulars d’una sèrie de drets i de deures. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. El contingut de cadascun recull un conjunt d’àmbits que ajuden a sistematitzar els drets i deures amb la finalitat d’adaptar-los al moment actual.

Il·lustració de tres persones aguantant tres pancartes que simbolitzen la campanya de Drets i Deures del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Comitè d’Ètica Assistencial

El Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) de l’Hospital és un òrgan que té un caràcter consultiu multidisciplinari que està al servei dels professionals i usuaris per ajudar a resoldre els conflictes ètics que els hi puguin sorgir, amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial del centre.

Consultes al CEA

Les consultes al CEA les podeu realitzar a través de la Unitat d’Atenció al Client  o per correu electrònic a cea@hmartorell.es, facilitant-nos les vostres dades (Fotocòpia del DNI, telèfon i adreça postal actualitzada) i el vostre cas a consultar. La resolució de la consulta es farà per escrit dirigida a la persona que l’hagi formulat i us la farem arribar per correu postal al vostre domicili.

Instantània on es veuen doctors i doctores en bata blanca amb actitud de comentar els informes que hi ha sobre d'una taula.