| Contactar | Mapa web

El Dr. Cristobal Ramírez de la FHSJDM participa a la Reunió Anual del Grup d’Urologia Funcional Femenina i Urodinàmica

09 Maig 2022 | Professionals
Dr Cristobal Ramirez FHSJDM

El passat 20 d’abril, el Dr. Cristobal Ramírez del servei d’Urologia de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) va participar amb una ponència a la XXVI Reunió Anual del Grup d’Urologia Funcional Femenina i Urodinàmica (GUFFU). La sessió va ser organitzada per l’Associació Espanyola d’Urologia (AEU) i va tenir lloc els dies 21 i 22 d’abril a la Fira de Sabadell.

Prop de 200 uròlegs es van reunir per compartir experiències, coneixements i avenços en aquest camp de la urologia. El Dr. Ramírez de la FHSJDM va presentar la ponència,  “Avances en seguridad, eficacia y eficiencia en la Inmunoprofilaxis en ITUs (infecciones del tracto urinario) de repetición”. Durant tota la jornada, ponents i experts de la urologia funcional van anar actualitzant altres temes tan importants com la incontinència urinària masculina després de la prostatectomia radical, la incontinència femenina o el dolor pèlvic crònic des de diverses especialitats.

La ponència del Dr. Ramírez se centrava en una revisió exhaustiva dels beneficis del primer immunomodulador de bacteris sencers inactivats per calor, amb la indicació d’immunoprofilaxi activa davant de les ITU recurrents que es va aprovar a Espanya l´any 2010.

A més, es van presentar els resultats d’un estudi multicèntric, on van participar l’Hospital de Mataró, l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí i la Fundació Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell, amb una mostra de 1.003 pacients des del gener de 2011 al març de 2021, on l’eficàcia, entesa com l’aparició de 0-2 ITU durant el seguiment després de finalitzar la profilaxi, va aconseguir valors del 95,5%, 86,8% i 54,7% als 3, 6 i 12 mesos respectivament.

Les infeccions del tracte urinari (ITU)

Les infeccions del tracte urinari (ITU) tenen una elevada incidència i prevalença, i són més freqüents en el sexe femení. S’estima que fins al 60% de les dones tindran algun episodi al llarg de la vida, que apareixen al 15% de les dones sexualment actives i que almenys el 33% de les menors de 24 anys patiran 1 ITU. El bacteri causant més freqüent és Escherichia coli, i en segon lloc Klebsiella penumoniae.

Aquesta situació comporta un elevat nombre de consultes a Atenció Primària, Urologia i Urgències, a més d’una elevada despesa sanitària associada al consum d’antibiòtics i a les proves complementàries. D’altra banda, s’afavoreix l’aparició de resistències bacterianes i l’empitjorament de la qualitat de vida.

Quan les infeccions urinàries es converteixen en recurrents, hem de plantejar-nos l’opció d’immunoprofilaxi amb immunomodulars bacterians, és a dir, amb fàrmacs compostos per bacteris inactivats, llisats bacterians o components cel·lulars, que estimularan el sistema immune innat i adquirit, amb la intenció de disminuir el número d’ITU i millorar la simptomatologia de les pacients.