El Dr. Manuel Rodríguez, cap del servei de cirurgia de la FHSJDM, porta a terme una cirurgia en directe durant una jornada celebrada a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

17 maig 2023 | Àrea professional
Cirurgia en directe FHSJDM 2023

A la  Jornada sobre el maneig de la cirurgia suparrenal i retroperitoneal que va tenir lloc ahir a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el Dr. Manuel Rodríguez, cap del servei de cirurgia de la  de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM), ha dut a terme una cirurgia en directe per conèixer les darreres tècniques quirúrgiques de la cirurgia complexa retroperitoneal i suprarrenal.

El Dr. Rodríguez, especialista en cirurgia retroperitoneal complexa, ha format equip amb les metgesses de l’Hospital Universitari de Reus, la Dra. Vanesa Monllau, adjunta al servei d’urologia i la Dra. Elisabet Homs, adjunta al servei de cirurgia. Durant la cirurgia s´ha comentat la intervenció en directe i a continuació, s´ha fet un debat entre tots els assistents.

L’objectiu de la jornada ha estat la posada en comú, per part dels diferents professionals, de les darreres tècniques quirúrgiques d’aquest tipus de cirurgia.