Els professionals de pediatria de la FHSJDM es formen en RCP a l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu d’Esplugues

23 febrer 2024 | Notícies
Formació RCP SJD FHSJDM

Un equip de professionals del servei de pediatria de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) han participat en un curs impartit per pediatres de l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) d´Esplugues sobre Suport Vital Avançat Pediàtric, bàsic per a la pràctica assistencial.

El curs ha tingut lloc el 21 i 22 de febrer en el centre hospitalari d´Esplugues. Un grup de 12 professionals del servei de Pediatria de la FHSJDM,  6 facultatius i 6 infermeres, han rebut aquesta formació.

D’altra banda, des del passat mes de juny, la Dra. Pía Casanello, cardiòloga pediàtrica de l’HSJD, dona suport assistencial i formació al servei de Pediatria de la FHSJDM. Tal com destaca la cap de servei de Pediatria de l’hospital, Dra. Ana Moreira : “Aquest aprenentatge  suposa un gran benefici pels nostres usuaris, ja que no hauran de desplaçar-se a un altra hospital per realitzar una ecocardiografia. Les noves tecnologies han facilitat la interconnexió entre el dos hospitals, podent compartir imatges en directe per facilitar la presa de decisions”.

Formació RCP SJD FHSJDM

L’aliança entre ambdues entitats és el resultat del conveni signat l’any 2019 on s’estableix que l’HSJD dona suport al servei de Pediatria de la FHSJDM en l’àmbit de l´atenció assistencial, formació continuada, docència i investigació.