| Contactar |

La Dra. Carme Serrano en representació de la unitat de neurologia de la FHSJDM ha estat finalista del programa NEUROVATION in Migraine convocat per la SEN

02 desembre 2019 | Professionals
Diploma Dra. Carme Serrano FHSJDM

Amb el projecte, “Consulta virtual: suport directe a pacients i facultatius de primària”, la Dra. Carme Serrano, cap del Departament de Medicina i Urgències de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) i en representació de la unitat de neurologia d’aquest centre, ha estat finalista de la iniciativa NEUROVATION in Migraine impulsada per la Sociedad Española de Neurología (SEN), en la categoria de projectes implementats que ja compten amb experiència assistencial.

El projecte, presentat per la unitat de neurologia de la FHSJDM, explica l’experiència d’una consulta virtual oberta a metges de família i pacients amb la finalitat d’optimitzar el maneig dels pacients de neurologia del territori i, específicament i per la seva prevalença, els pacients amb cefalea.  A més a més, té l’objectiu de garantir la continuïtat assistencial. Aquesta eina està funcionant a la unitat des del 2011, complint la normativa vigent en cada moment pel que fa a la LOPD, i ha resolt una mitja de 61 casos per any, la majoria dels quals no han necessitat venir a una visita presencial per obtenir l’ajuda especialitzada que es necessitava.

NEUROVATION in Migraine és una proposta que se centra en el fet que l’abordatge de el pacient no ha de ser exclusivament terapèutic, sinó integral i que cal implicar els diversos nivells assistencials. Entre tots és necessari innovar per treballar en aquesta direcció. Vol destacar que la innovació és indispensable per a l’èxit terapèutic i és una garantia d’assistència clínica.

Per aquest motiu, la SEN posa en marxa durant aquest any 2019, aquesta iniciativa, NEUROVATION in Migraine,  un concurs en línia, que té per objecte la participació i proposta de projectes d’innovació en fórmules assistencials, que contribueixin a millorar la qualitat de vida del pacient amb migranya en qualsevol de les àrees en què es pugui tractar a aquest tipus de pacients.

I en el marc de la LXXI Reunió Anual de la SEN 2019 que s’ha celebrat a Sevilla del 19 al 23 de novembre, s’han presentat i fet entrega dels diplomes corresponents als projectes finalistes i guanyadors de cada categoria de la NEUROVATION in Migraine.