La FHSJDM s’adhereix a la commemoració del Dia Mundial sense Tabac fent d’altaveu de la campanya de l’OMS dirigida a protegir els més joves del tabac

31 maig 2024 | Notícies
Dia Mundial sense Tabac FHSJDM 2024

Aquest any, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) anuncia la campanya mundial de 2024 per al Dia Mundial sense Tabac amb el títol, «Protegir els infants de la interferència de la indústria del tabac», amb la finalitat de crear consciència sobre la influència nociva de la indústria del tabac en els joves. Des de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell(FHSJDM) volem ajudar en la seva difusió per tal d’aconseguir que els joves deixin de fumar.

La campanya d’enguany de l’OMS té com a objectiu amplificar les veus dels joves, exposar les tàctiques de la indústria del tabac i augmentar la consciència pública sobre la necessitat de defensar les polítiques de salut i protegir la salut de les generacions futures.

Segons dades del 2022, a tot el món, almenys 37 milions de joves d’entre 13 i 15 anys consumeixen alguna forma de tabac. A la Regió d’Europa de l’OMS, l’11,5% dels nens i el 10,1% de les nenes entre 13 i 15 anys són consumidors de tabac (4 milions).

 Des de la FHSJDM us convidem a prendre consciència sobre la importància d’una societat sense tabac!

Per a més informació: Protegir els infants de la interferència de la indústria del tabac. Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) (gencat.cat)

 

Dia Mundial sense Tabac

El Dia Mundial Sense Tabac, promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des de 1988, aconsegueix centrar l’atenció general sobre el principal problema que representa el consum de tabac per a la salut pública. Alhora, propicia actuacions concretes que es consoliden i s’integren en el conjunt d’estratègies per a la prevenció i el control del tabaquisme. Any rere any, s’observa un efecte multiplicador i sinèrgic en les diferents administracions, entitats, organitzacions, col·lectius i agents socials interessats en un problema de salut tan important i que afecta tota la ciutadania.

Aquest esdeveniment anual, que se celebra el 31 de maig, pretén informar la població sobre els perills que suposa el consum de tabac, la principal causa prevenible de defunció al món. La jornada també pretén fer difusió de les pràctiques comercials de les empreses tabaqueres i de les iniciatives que coordina l’OMS per lluitar contra l’epidèmia del tabaquisme, així com donar a conèixer tot el que les persones poden fer per reivindicar el seu dret a la salut i a una vida sana. Un altre dels objectius d’aquesta celebració és protegir les generacions futures del consum de tabac.