| Contactar |

La Revista Mexicana de Urología publica un nou article del Dr. Ramírez sobre el comportament de la vacuna MV140 per a prevenir infeccions del tracte urinari

18 gener 2023 | Professionals
Publicació Dr. Cristóbal Ramírez FHSJDM

Un nou article del Dr. Cristobal Ramírez-Sevilla, metge especialista en urologia de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM), s’ha publicat a la Revista Mexicana de Urología. En aquesta ocasió, l’article analitza el comportament de la vacuna sublingual MV140 en 342 pacients amb infeccions urinàries (ITU) recurrents respecte a la presència de síndrome metabòlic i el tabac.

Els pacients amb 3 o més de les següents variables: diabetis mellitus, índex de massa corporal superior a 30, hipertensió arterial, colesterol total i triglicèrids, es van definir com a síndrome metabòlic (Grup 1). La resta es van definir com Grup 2.

Es va comparar l’eficàcia de MV140 en el Grup 1 respecte al Grup 2, l’eficàcia en fumadors respecte a no fumadors, i finalment es van analitzar els resultats en el Grup1 i fumadors versus Grup 2 i no fumadors.

L’edat mitjana va ser de 74 anys i el 82% eren del gènere femení. L’eficàcia global, definida com 0-1 ITU durant el seguiment als 3 i 6 mesos de finalitzar la vacuna, va ser del 72,5% i 56,2%, respectivament.

Comparant el Grup 1 i el Grup 2 als 3 i 6 mesos, no es van trobar diferències estadísticament significatives (p=0,25, p=0,26). Tampoc va haver-hi diferències en fumadors respecte a no fumadors (p=0,5, p=0,36), ni en els pacients del Grup 1 i fumadores respecte al Grup 2 i no fumadors.

L’estudi demostra que els pacients amb síndrome metabòlic i fumadors poden beneficiar-se de la vacuna MV140, amb una alta eficàcia i de forma segura.

Per a més informació clickeu aquí.