L’Associació Contra el Càncer de Martorell present un any més a la FHSJDM per informar sobre el càncer de còlon

02 abril 2024 | Notícies
Dia Internacional Càncer de Còlon 2024 FHSJDM

Un espai de la  Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ha permès que l’Associació Contra el Càncer (ACC) de Martorell pugui informar a la població sobre la importància de la prevenció del càncer de còlon amb la campanya “Contra el càncer de còlon: mou el cul!”

Aquest tipus de càncer és el de més incidència a Catalunya sumant els casos en tots dos sexes. Es tracta del segon tumor més freqüent en homes després del de pròstata i el segon en dones després del de mama. La incidència del càncer colorectal és lleugerament més gran en homes que en dones.

Seguir una alimentació saludable, fer activitat física i participar en el Programa de Detecció Precoç poden prevenir l’aparició d’aquests tumors.

Dia Internacional Càncer de còlon 2024 FHSJDM

Càncer colorectal

El càncer colorectal predomina en persones grans. L’edat mitjana de presentació és de 70 anys i la majoria dels pacients (>70%) tenen més de 50 anys en el moment del diagnòstic. Cal no oblidar que també pot aparèixer en persones més joves i que la incidència està augmentant progressivament en menors de 50 anys.

 

Més informació a:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cancer/tipus/colon-recte/