Mútues i Particulars

Usuaris de la FHSJD a la recepció de l'Hospital

Mútues i Particulars

Per a sol.licitar-nos cita pot trucar al telèfon 93.774.82.31 de dilluns a divendres de 09:00 a 20:00 o bé enviar un correu electrènic a gestiomutues@hmartorell.cat

Cartera de serveis

Cirurgia general i especialitats

 • Cirurgia general i aparell digestiu
 • Cirurgia bariàtrica
 • Proctologia
 • Otorinolaringologia
 • Urologia
 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Endoscòpia digestiva
 • Gastroenterologia
 • Homeopatia pediàtrica
 • Oftalmologia
 • Oftalmologia pediàtrica
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Medicina Interna
 • Al·lergologia
 • Clínica del Dolor
 • Ozonoteràpia
 • Cirurgia Plàstica
 • Anàlisis Clínics
 • Servei de Radiologia
 • Unitat de RMN
 • Servei d'Urgències Hospitalàries
 • Unitat d'Hospital de Dia
 • Unitat de Curta Estada
 • Hospitalització

Anàlisis clíniques

Radiologia

 • RADIOLOGIA SIMPLE
 • MAMOGRAFIA: galactografia, neumoquistografia, neumooncografia, eco mama amb PAAF, core biopsia.
 • ECOGRAFIA: renal, abdominal, mamària, tiroidea, muscular, articular, transrectal, escrotal, amb biòpsia ecodirigida pròstata, endoanal
 • TAC: abdominal, toràcic, cranneal, sinus, cara i coll, múscul-esquelètic, angio-tac
 • ECO DOPPLER: venós, de troncs supraòrtics, obstètrica
 • RADIOL.CONTRAST: TEGD, trànsit intestinal, ènema opac, pielografia, cisto-uretrografia, cisto-retrògrada.
 • ECO CARDIO DOPPLER
 • RESONÀNCIA MAGNÈTICA : bàsiques, d'alt camp
 • PCR COVID-19
 • TEST RÀPID ANTIGEN SARS-CoV-2

Oftalmologia

 • Campimetria, biometria, GDX (polarimetria làser barrido), angiografia, laserteràpia, retinografia, OCT.

Urologia

 • Fluxemetria, cistoscòpia.

Endoscòpia digestiva

 • Gastroscòpia amb/sense sedació, Colonoscòpia amb/sense sedació, polipectomia, rectoscòpia.

Ginecologia

 • Colposcòpia, citologia, ecografia transvaginal, cultiu, revisió ginecològica, eco ginecològica, histeroscòpia
 • ECOGRAFIA OBSTÈTRICA 4D-5D

Atenció a la dona i a l'infant

 • Atenció al part
 • Ginecologia
 • Unitat de Mama

Quadre mèdic

OZONOTERÀPIA

 • Dr. Francesc Horrach Font
 • Dr. Rodolfo F. Romero Montenegro

SERVEI DE CARDIOLOGIA

 • Dra. Maria Ysabel Saldarriaga Infante
 • Dra. Adriana Soto Priore

SERVEI DE CIRURGIA GENERAL

 • Dr. Wenceslao Martínez Alvarez
 • Dr. Miquel Palau Esplà
 • Dra. Mª Inmaculada Pros Ribas
 • Dr. Carles Ribera Serra
 • Dr. Joan Robusté Morell
 • Dra. Gemma Sugrañes Naval

SERVEI DE CIRURGIA PLÀSTICA

 • Dr. Sergi Barrantes Verdoy

SERVEI CLÍNICA DEL DOLOR

 • Dr. Luis Alberto Abadal Borges

SERVEI DE GASTROENTEROLOGIA I ENDOSCÒPIA

 • Dr. Alejandro Luis Fuster
 • Dra. Marta Vila Costa

SERVEI DE GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

 • Dra. Mireia Bastus Rosell
 • Dra. Saioa Gorostidi Aguirrezabala
 • Ecografia obstètrica 4D-5D
 

SERVEI DE LABORATORI I RADIOLOGIA

 • Fundació Hospital Sant Joan de Déu

SERVEI DE MEDICINA INTERNA

 • Dr. Joan Espinach Alvarós

SERVEI D'OFTALMOLOGIA

 • Dra. Mª Carmen del Aguila Trueba
 • Dr. Marcel Bolea Soler
 • Dr. Diego José Rodríguez Hueltes

SERVEI d'OTORINOLARINGOLOGIA

 • Dr. Evians Gómez de La Rosa

SERVEI DE TRAUMATOLOGIA

 • Dr. Conrad Bertran Salo
 • Dr. Francesc Horrach Font
 • Dr. Alfons Princep Calpe
 • Dr. Rodolfo F. Romero Montenegro
 • Traumatologia esportiva, cirurgia artroscòpia i preservació articular
 • Dr. Andreu Triguero
 • Dr. Arturo Zevallos Salcedo

SERVEI D'URGÈNCIES I HOSPITALITZACIÓ

 • Fundació Hospital Sant Joan de Déu

SERVEI D'UROLOGIA

 • Dr. Cristobal Ramírez Sevilla

UNITAT DE MAMA

 • Dra. Saioa Gorostidi Aguirrezabala

Asseguradores mèdiques

Logos asseguradores i mútues FHSJDM