Professionals de l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu d’Esplugues formen en RCP a l’equip de pediatria de la FHSJDM

23 febrer 2024 | Àrea professional
Formació RCP SJD FHSJDM

Un equip de professionals del servei de pediatria de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) ha participat en un curs impartit per pediatres de l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) d’Esplugues sobre Suport Vital Avançat Pediàtric, bàsic per a la pràctica assistencial.

El curs ha tingut lloc el 21 i 22 de febrer en el centre hospitalari d´Esplugues. Un grup de 12 professionals del servei de Pediatria de la FHSJDM,  6 facultatius i 6 infermeres, han rebut aquesta formació.

Formació RCP SJD_FHSJDM

L’aliança entre ambdues entitats és el resultat del conveni signat l’any 2019 on s’estableix que l’HSJD dona suport al servei de Pediatria de la FHSJDM en l’àmbit de l´atenció assistencial, formació continuada, docència i investigació.