| Contactar |

Un nou article sobre les infeccions del tracte urinari del Dr. Cristóbal Ramírez, metge del servei d’urologia de la FHSJDM, publicat a “Actas Urológicas Españolas (English Edition)”

19 desembre 2022 | Professionals
Dr. Cristobal Ramírez Actas Urológicas Españolas FHSJDM

La revista científica d’àmbit nacional i internacional dedicada a les malalties urològiques i el transplantament renal, “Actas Urológicas Españolas”, de la “Asociación Española de Urología” i de la “Confederación Americana de Urología”, ha publicat aquest mes de desembre un estudi liderat pel Dr. Cristóbal Ramírez, metge especialista en urologia de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM). L´estudi ha estat sobre l’anàlisi  d’efectivitat i costos sanitaris de la immunoprofilaxi durant 6 mesos amb autovacuna MV140, vacuna bacteriana polivalent MV140 i tractament antibiòtic continuat en la prevenció de las infeccions del tracte urinari (ITU) recurrents no complicades.

Es van analitzar de forma prospectiva 377 pacients de 2017 a 2019, dividits en 3 grups: Grup A (126) amb antibiòtics, Grup B (126) amb autovacuna i Grup C (125) amb vacuna bacteriana polivalent. Les variables de l’estudi eren entre d’altres, gènere, edat, menopausa, número d’ITU a l’inici i als 3 i 6 mesos després d’acabar la profilaxis, i cost sanitari al llarg del seguiment.

L’autovacuna i la vacuna polivalent van tenir clarament millor resultat tant en eficàcia com a eficiència (p<0,05) respecte a la profilaxis amb antibiòtics.

Davant d’un/a pacient amb ITU recurrent no complicada, l’estudi aconsellen fer servir immunoprofilaxis amb vacunes sublinguals per tal de millorar la seva qualitat de vida.

 

Per a més informació:

https://www.elsevier.es/en-revista-actas-urologicas-espanolas-english-392-avance-resumen-effectiveness-health-cost-analysis-between-S2173578622000919