Unitat d’atenció a la ciutadania

Personal de l'Hospital de Martorell realitzant una prova a un usuari

Unitat d’atenció a la ciutadania

La Unitat d’Atenció a la Ciutadania és la responsable de vetllar pel compliment dels drets i dels deures dels pacients. Té la missió de facilitar la relació dels pacients i els seus acompanyants amb l’hospital i l’objectiu de garantir una atenció global de qualitat, basada en una actitud de servei i de respecte.

Us atendrem personalment tots els dies laborables de dilluns a divendres de 10h a 14h, a la entrada principal de l’Hospital (planta 0).

Podeu contactar també amb nosaltres a través del telèfon 93 774 20 20, ext:14618 o bé enviant-nos un correu electrònic a: uac@hmartorell.es

habitacio-hospital-de-martorell

Si necessiteu tenir còpia d’algun informe o del resultat d’alguna exploració realitzada a l’Hospital, us podeu adreçar a:

  • Servei d’Informació: (situat a l’entrada principal). Horari d’atenció: 8 a 21 hores de dilluns a diumenge
  • Mail: informes@hmartorell.es
  • Web: La Meva Salut

Com es demana la documentació

  • Demanar, emplenar i entregar l’imprès de documentació clínica degudament complimentat a Informació de l’Hospital, especificant quina documentació necessita.
  • Enviar un mail a informes@hmartorell.es adjuntant DNI, especificant la documentació que necessita, el motiu i el telèfon.
  • A través del portal La Meva Salut especificant la documentació que necessita i el motiu.

Com es recull la documentació

La Unitat d’Atenció a la Ciutadania us prepararà la documentació demanada i us enviarà un SMS quan la tingueu disponible.

El pacient o el seu representant acreditat, pot passar a recollir la documentació per Informació de l’Hospital, una vegada hagi rebut un SMS indicant-lo. Si la documentació sol·licitada són només proves diagnòstiques, no s’enviarà SMS i podran passar a recollir-la en 1 setmana a partir de la data de la sol·licitud.

Si ho desitgeu, podeu enviar una altra persona en el vostre nom per recollir aquesta documentació, sempre que porti una autorització signada, el vostre DNI original i el DNI de la persona autoritzada.

 

El Catsalut va regular l’exercici del dret de l’usuari a obtenir una Segona Opinió Mèdica en el Decret 125/2007, de juny de 2007 amb objecte de garantir-lo.

S’entén per Segona Opinió l’informe facultatiu que té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d’especial gravetat. Aclarir que és la documentació mèdica la que s’envia, no és el malalt el que ha d’acudir al centre designat i no s’ha de confondre amb el procés de derivació del pacient.

Està limitat als supòsits:

  • Malaltia degenerativa progressiva del SNC o malaltia neoplàsica maligna.
  • Intervenció quirúrgica que suposi: cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia oftàlmica.
  • Prescripció de la necessitat d’un trasplantament.
  • Diagnòstic de malaltia rara.

La Unitat d’Atenció a la Ciutadania us informarà i tramitarà les vostres peticions de Segona Opinió Mèdica.

Per a més informació http://catsalut.gencat.cat/ca/que-cal-fer-si/que-vols-fer/gestions-relacionades-visites-diagnostics-metges-centres/demanar-segona-opinio-medica/

El Document de Voluntats Anticipades (DVA) es fonamenta en el respecte i la promoció de l’autonomia de la persona i té com a finalitat, donar una sèrie d’indicacions al personal assistencial sobre com voldríem ser atesos, respectant els nostres valors, en situacions de malaltia, quan no puguem expressar-nos per nosaltres mateixos.

El DVA pot fer-se davant de notari o amb la fórmula de tres testimonis. Des de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania de l’Hospital, us informarem sobre els tràmits necessaris per formalitzar-lo i registrar-lo.

Descarregar el díptic Voluntats anticipades

Per a més informació http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/voluntats-anticipades/

L’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell vol oferir una assistència integral, de qualitat i segura. Comptem amb les vostres aportacions mitjançant opinions i suggeriments per ajudar-nos a millorar.

També us oferim la possibilitat tant de reclamar, si considereu necessari exercir aquest dret, com d’agrair si heu quedat satisfets de la vostra visita pel nostre centre.

Disposeu de formularis de suggeriments, reclamacions i agraïments a cada planta de l’Hospital, al costat d’unes bústies on les podeu desar per fer-nos-les arribar. O si desitgeu també podeu fer l’entrega personalment a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania, per correu postal o per mail a l’adreça: informes@hmartorell.es . És molt important que empleneu totes les dades del formulari i en el cas d’enviar-ho per correu postal o electrònic ens les feu arribar escanejant DNI i feu constar el telèfon i l’adreça postal actualitzada.

Tan aviat com sigui possible, des de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania, us donarem resposta que rebreu per correu postal al vostre domicili.

L’Hospital té un programa de Voluntariat que promou la participació dels seus membres en activitats de suport social i emocional, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones hospitalitzades.

La seva tasca es realitza principalment a les habitacions, a la planta baixa de l’Hospital i a l’edifici de Consultes Externes, amb el màxim respecte per als malalts, per als seus acompanyants i per als professionals. El voluntaris fan companyia als pacients hospitalitzats i acompanyen a visites mèdiques o proves complementàries als pacients que ho precisin.

Si necessiteu d’aquest servei o voleu formar-ne part, us heu d’adreçar o posar-vos en contacte amb la Unitat d’Atenció a la Ciutadania en horari d’atenció i allà us informaran.

La Meva Salut és el web que permet a la ciutadania disposar de la vostra informació personal de salut. Inclou la informació que s’ha generat a l’hospital per l’atenció sanitària pública que us hagin prestat, informes clínics, resultats de proves i exploracions complementàries. També permet fer tràmits i gestions en un entorn segur.

Aquesta informació només la podreu consultar si l’hospital ja ho ha publicat al sistema informàtic. Per donar-vos d’alta us heu d’adreçar al vostre CAP de referència.

unitat-atencio-al-client-FHSJDM