| Contactar |

Des de la FHSJDM us recordem la importància de fer un ús responsable dels antibiòtics

18 novembre 2022 | Notícies
Dia Europeu Ús Responsable dels Antibiòtics FHSJDM

En el Dia Europeu de l’Ús Responsable dels Antibiòtics, la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) dona suport a aquest missatge. És una jornada promoguda pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) amb la qual es vol conscienciar sobre l’ús indegut dels antibiòtics i fer una crida al consum responsable, tant pel que fa a salut humana com a salut animal, per a prevenir l’aparició i el desenvolupament de resistències als antimicrobians.

Cada vegada hi han més bacteris que son capaços de fer front als efectes dels antibiòtics i per tant es redueix l’eficàcia d’aquests fàrmacs. Les possibles infeccions son cada cop més complicades de resoldre i més fàcils de transmetre a altres persones. Això genera una situació cada cop més problemàtica ja que s’han de cercar nous medicaments que siguin útils per tractar determinades malalties que fins fa no massa temps era fàcil tractar i guarir amb l’antibiòtic adient.

Entre els països occidentals, Espanya té una de les taxes més elevades d’ús d’antibiòtics i de prevalença de resistència als mateixos. S’estima que la prescripció de tractaments inadequats d’antibiòtics és aproximadament d’un 50%, tant a l’àmbit hospitalari com a l’atenció primària.

Des de la FHSJDM us animem a prendre consciencia de la necessitat de fer un ús responsable i racional d’uns fàrmacs que sempre haurien de ser prescrits per un/a metge/ssa i, d’aquesta manera, evitar l’automedicació, l’ incompliment del tractament i la prescripció errònia i innecessària.